Syys- ja kevätkokoukset

20.11.2020

Yhdistyksen syysokous pidettiin etäyhteydellä johtuen Covid-19-viruksen aiheuttamista vartoimista johtuen. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Pöytäkirja ja toimintasuunnnitelma löytyvät kohdasta syys- ja kevätkokoukset.

27.3.2020

Yhdistyksen kevät kokous pidettiin etäyhteydellä johtuen Covid-19-viruksen aiheuttamista kokoontumiskielloista. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Pöytäkirja ja toimintasuunnnitelma löytyvät kohdasta syys- ja kevätkokoukset.

 

29.11.2019

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat

Pöytäkirja ja toimintasuunnitelma löytyvät kohdasta syys ja kevätkokoukset

 

29.3.2019

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat 

 

6.11.2018

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat

 

13.4.2018

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat

 

3.11.2017

Yhdistyksen syyskokokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat

 

31.3.2017

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat

 

25.11.2016

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat

 

 17.4.2016

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat

 

 6.11.2015 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

 

11.4.2015

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

 

21.11.2014

Yhdistyksen syyskokouksessa päätettiin lakkauttaa practical, SRA ja IPSC-kurssijaokset vuoden 2015 alusta. Näiden lajien toiminta siirtyy uuden seuran alaisuuteen, josta tiedotetaan jäseniä vuoden 2015 alussa. Myös toiminta urheiluampujien toimesta Aittokosken ampumaradalla lakkaa vuoden 2015 alusta.

Paikalla syyskokouksessa oli ennätykselliset 61 jäsentä.

 

6.4.2014

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 6.4.2014  ilma-aseradalla. Paikalla oli 14 yhdistyksen aktiivista jäsentä.
Kokouksessa läpikäytiin yhdistyksen toiminta ja talous vuodelta 2013 jotka hyväksyttiin, sekä tili- ja vastuuvapaus myönnettiin asianosaisille henkilöille.
Kokouksessa keskusteltiin yhdistyksen toiminnan ja talouden suuntaviivoista tuleville vuosille vilkkaasti. Keskustelussa todettiin yhdistyksen toimivan yhtenä kokonaisuutena jaoksien erilaisista toimintamahdollisuuksista huolimatta.

Tavoitteena tulee olla tasapuolinen ja ennustettava yhdistyksen tulevaisuus.

Kokouksen päätteeksi oli tarjolla kakkukahvit.